WELCOME TO OUR ARTS & CRAFTS BLOG (Benvidos ó noso blogue de plástica)

Here you will find the projects that we´re working on and some good ideas to try at home. Hope you enjoy it!!(Aquí encontrarás os proxectos nos que estamos a traballar e algunhas boas ideas para probar na casa. Esperemos que o disfrutedes!!)
E non dubidedes e facer comentarios... sempre da ánimos saber que hai alguén ahí

Thursday, March 17, 2011

Fresh new project: STAINED GLASS WINDOWS. (novo proxecto vidrieras)

Follow these easy steps to make your stained glass window...

Segue estas sinxelas instruccións para facer a túa vidriera...

No comments:

Post a Comment